Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü

Bölüm Hakkında

Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji ve Entomoloji olmak üzere iki Anabilim Dalından oluşmaktadır. Fitopatoloji Anabilim Dalı, Mikoloji, Bakteriyoloji, Viroloji ve Herboloji Bilim Dallarından oluşurken, Entomoloji Anabilim Dalı Akaroloji, Nematoloji ve Uygulamalı Entomoloji Bilim Dallarından oluşmaktadır.
Her iki Anabilim Dalında bölgenin önemli kültür bitkilerinde ekonomik kayba yol açan zararlı, hastalık ve yabancı otların tanımı, bunlarla mücadele yöntemleri ile pestisit kalıntı araştırmaları yapılmaktadır. Bu konularla ilgili olarak bölümümüzde DPT, TUBİTAK, ve BAP destekli projeler yürütülmektedir.
Bitki Koruma Bölümünden mezun olan öğrenciler konuyla ilgili kamu kuruluşlarında iş bulacakları gibi özellikle zirai ilaç bayiliği, hastalık ve zararlılardan ari bitki materyali üretimi ve son yıllarda önem kazanan organik tarım işletmelerinde iş olanağı bulabilmektedirler.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!

BAĞLANTILAR