Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü

Tubitak Projeleri

YÜRÜRLÜKTE OLAN TUBİTAK PROJELERİ

Proje Adı

Yürütücüsü

Yrd. Araştırıcı

Başlangıç

Bitiş Tarihi

Destekleyen Kurum

Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)'in Etkinliği Üzerine Araştırmalar Savaş KORKMAZ Ali KARANFİL 2017

TUBİTAK

ARDEP

Domatesde Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)'nin Mücadelesinde Avcı Akar Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)'in Etkinliği Üzerine Araştırmalar

İsmail KASAP Sahin KÖK  

TUBİTAK

ARDEP

Entomopatojen Nematodların Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera: Buprestidae) Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Uğur GÖZEL

 

 

 

   TÜBİTAK

    TOVAG

TAMAMLANMIŞ OLAN TUBİTAK PROJELERİ

Proje Adı

Yürütücüsü

Yrd. Araştırıcı

Başlangıç

Bitiş Tarihi

Destekleyen Kurum

GAP Alanı Pamuklarındaki Zararlılara Karşı Tüm Savaşımın Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Ali ÖZPINAR

 

1998

2000

TOGTAG

TARP

1824

Ülkemizde Bulunan Turunçgil Tristeza Virusü (Citrus Tristeza Virus=CTV) İzolatlarının Moleküler Özelliklerinin, Popülasyon Yapılarının ve Afitle Taşınabilirliklerinin Belirlenmesi

Savaş KORKMAZ

 

Bayram ÇEVİK

2010

TÜBİTAK

TOVAG

(109O525)

 

Ülkemizde Brassicaceae Familyası Bitkilerinde Şalgam Mozaik Virüsü (Turnip Mosaic Virus=TuMV) İzolatlarının Biyolojik ve Moleküler Yapılarının Belirlenmesi

Savaş KORKMAZ

 

Bayram ÇEVİK

İsmet YILDIRIM

01.10.2007

01.10.2010

TÜBİTAK

TOVAG

(106O675)

 

Turunçgil Tristeza Virüsü (CTV) İzolatlarının Biyolojik Özelliklerinin ve Double Stranded RNA (dsRNA) Yapılarının Belirlenmesi.

Savaş KORKMAZ

Nuket ÖNELGE

Mustafa GÜMÜŞ

Orhan BOZAN

Serkan ÖNDER

01.05.2005

01.05.2008

TÜBİTAK

TOVAG

104 O 129

 

Güney Marmara Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Marul Mozaik Virüsü (Lettuce mosaic virus) İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu Savaş KORKMAZ  

2014

2015

TÜBİTAK-Hızlı destek programı

()

Güney Marmara Bölgesi Çanakkale ve Balıkesir İlleri Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Akar Türleri (Acari) ve Bunların Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Birbirleriyle İlişkilerinin Biyolojik Müc 

İsmail KASAP

 

 

 

 

TÜBİTAK

(109O152)

 

Türkiye'de mevcut bazı yulaf tür ve çeşitlerinde avenacin miktarının saptanması ve topraktaki fitopatojen fungus populasyonlarına etkisi.

Figen TÜRK

Cem Ö. EGESEL

Berrin ÖZGEN

01.09.2002

01.09.2004

TÜBİTAK

TOGTAG

2979

Mikrosatalit ve ITS
Markörleri Kullanılarak Sclerotinia sclerotiorum Populasyonlarında Genetik
Varyasyonların ve Filogenetik İlişkilerin Saptanması

Figen MERT TÜRK

Duygu Mermer

2006

2007

TÜBİTAK-Hızlı destek programı (106O002)

 Buğdayda Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü ile Buğday Başak Yanıklığına Sebep Olan Başlıca Fusarium türlerinin ve DON ile NIV Kemotiplerinin Batı Marmara Bölgesinde Yaygınlığının PCR ile Saptanması 

Figen TÜRK

 

2010

2011

TÜBİTAK

TOVAG

(109O830)

Marmara bölgesi buğday alanlarında bulunan kist (Heterodera spp) nematodlarının RAPD markörler işaretleyicisi ile analizi ve bazı buğday hatlarının kist nematodlarına karşı dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi.

Uğur GÖZEL

 

Ali ÖZPINAR,

Hakan ÖZKAN,

Burak POLAT

 

01.06.2005

01.06.2007

 

TUBİTAK

TOVAG

104 O 324

 

Ülkemizdeki Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi ve rDNA'nın ITS ve D2-D3 Bölgelerinin SekansAnalizi ile Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması

Uğur GÖZEL

Çiğdem GÜNEŞ

 

01.05.2006

01.05.2010

 

TÜBİTAK-Kariyer

(105O557)

 

Domates Yaprak Galeri Güvesi, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)'nın Mücadelesinde Entomopatojen Nematodların Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Uğur GÖZEL

Çiğdem GÜNEŞ

2010

2014

 

TÜBİTAK

TOVAG

110O740

Kazdağı Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi Uğur GÖZEL  

01.12.2014

01.12.2015

TÜBİTAK-Hızlı destek programı

(114O915)