Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

 

YÜRÜRLÜKTE OLAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

Proje Adı

Yürütücüsü

Yrd. Araştırıcı

Başlangıç

Bitiş Tarihi

Destekleyen Kurum

Farklı hasat sonu uygulamaları ile Kapya biberindeki pestisit kalıntılarının QuEChERS yöntemiyle araştırılması

Osman TİRYAKİ

                                                       

04.04.2018

04.04.2020

BAP

FBA-2018-2510

 Çanakkale İlinde Domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick 1917)'ne Karşı Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Burak POLAT   12.06.2017

BAP

FBA-2017-1260

TAMAMLANMIŞ OLAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje Adı

Yürütücüsü                                      

Yrd. Araştırıcı

Başlangıç

Bitiş Tarihi

Destekleyen Kurum

Çanakkale İli Domates  Üretiminde Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi

Ali ÖZPINAR

 

2001

2002

BAP

2001/04

Çanakkale İli Domates Alanlarında Zararlı Yeşilkurt (Heliothis armigera Hübner, Lep., Noctuidae) ve Doğal Düşmanlarının Populasyon Gelişmesinin Belirlenmesi

Ali ÖZPINAR

 

S. Ahmet BECAN

2001

2002

BAP

2001/21

Çanakkale İli Domates Alanlarında Zararlı Olan Canavar otu (Orobanche spp) ve Doğal Düşmanı Phytomyza orobanchia'nın Popülasyon Yoğunluğunun Belirlenmesi

Ali ÖZPINAR

 

S. Emre GÖRÜR

01.11.2001

01.11.2003

BAP

2001B/21

Çanakkale İli Bağ alanlarında Zararlı Salkım Güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff)'nin Popülasyon Gelişmesi ve Döl Sayısının Belirlenmesi

Ali ÖZPINAR

Aziz ALBAYRAK

01.04.2002

01.02.2004

BAP

2002/15

Çanakkale İli Bağ Alanlarında  Zararlı Olan Salkım güvesi (Lobesia botrana Den-schiff ) ile Mücadelede Bacillus Preparatları ve Trichogramma Türlerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması.

Ali ÖZPINAR

Burak POLAT

01.06.2004

01.11.2005

BAP

2004/25

Çanakkale İli Kiraz Bahçelerindeki Yararlı ve Zararlı Böcek Türlerinin Belirlenmesi.

Ali ÖZPINAR

Serkan ERTOP

01.06.2005

01.06.2007

BAP

2005-42

Troia Milli Park alanında pamuk zararlılarına karşı Entegre mücadele olanaklarının araştırılması.

Ali ÖZPINAR

 

Uğur GÖZEL

S. Emre GÖRÜR

Burak POLAT

01.06.2005

01.06.2007

BAP

2005-36

Çanakkale İlinde, Şeftalide Zararlı Olan Doğu Meyve Güvesi (Cydia Molesta Lep;Tortricidae)' nin Yayılış Alanı ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ali ÖZPINAR

 

İlke ÖZBEK

15.03.2007

15.03.2009

BAP

2007-11

Çanakkale İlinde  Elma İçkurdu (Cydia pomonella (L))'nun Populasyon Gelişmesi ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ali ÖZPINAR

A.Kürşat ŞAHİN

27.03.2008

27.03.2010

BAP

2008-52

Kazdağı Milli Park Alanında Coccinella septempunctata L. (Coleoptera; Coccinellidae)'nın  Kışlama Durumunun Belirlenmesi

Ali ÖZPINAR

Burak POLAT

A.Kürşat ŞAHİN

01.03.2009

01.03.2012

BAP

2009-34

Çanakkale İlinde Mısır Bitkisinde Zararlı Mısır koçankurdu (Sesamia spp., Lepidoptera: Noctuidae) Türleri ve Yumurta Parazitoitlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi

Ali ÖZPINAR

Burak POLAT

A.Kürşat ŞAHİN

 

BAP

2011/134

Çanakkale İlinde Domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae))'nin Bazı Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması

Ali ÖZPINAR

Burak POLAT

 

BAP

2012/16

 

Çanakkale ilinde Pırasa sarı çizgi virüsü (Leek yellow stripe virus; LYSV)'nün biyolojik ve moleküler karakterizasyonu

Savaş KORKMAZ

Ezgi KURTULUŞ

 

BAP

2011/145

Çanakkale İlinde Karnabahar mozaik virüs (Cauliflower mosaic virus;CaMV)'ü İzolatlarının Tanılanması ve Karakterizasyonu

Savaş KORKMAZ

H. Tuna TUZLALI

 

BAP

2011/052

Edremit Körfez Bölgesindeki Satsuma Mandarinlerinde Yaygın Olan Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıkların Sörveyi ve Biyolojik İndekslenmesi Üzerine Araştırmalar.

Savaş KORKMAZ

Serkan ÖNDER

01.06.2005

01.12.2006

BAP

2005 - 25

Güney Marmara Bölgesi nde Barassica Cinsi Bitkilerde Şalgam Mozaik Virüsü nün (TuMV) Teşhisi ve Bazı Biyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Savaş KORKMAZ

Serkan ÖNDER

20.06.2005

20.06.2007

BAP – 2005/106

Çanakkale İli Domateslerinde Sorun Olan Virüs ve Virüs-benzeri Hastalıkların Teşhis Edilmesi ve Yaygınlık Durumlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Savaş KORKMAZ

 

14.05.2001

14.05.2003

BAP

2001/05

Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsünün Serolojik ve Biyolojik Yöntemlerle Saptanması.

Savaş KORKMAZ

Pınar TURHAN

01.06.2004

01.11.2005

BAP

2004/15

Çanakkale İlinde Karnabahar mozaik virüs (Cauliflower mosaic virus;CaMV)'ü İzolatlarının Tanılanması ve Karakterizasyonu

Savaş KORKMAZ

H. Tuna TUZLALI

 

BAP

2011/052

Imidacloprid Pestisitinin Topraktan Cucurbita pepo L ile Fitoremediasyonu

Osman TİRYAKİ Tayfun Potur

27.04.2017

27.05.2018

BAP

FYL-2016-1214

Elmalarda çoklu pestisit kalıntı analizi için QuEChERS metodunun matris etkisi ve ölçüm belirsizliği değerlendirmelerini içerecek şekilde validasyonu

Osman TİRYAKİ

 

12.11.2014

03.01.2017

BAP

FBA 2014/389

Meyvelerde ve işlenmiş ürünlerinde pestisit ve metabolit kalıntı analizleri performansının artırılmasına katkı sağlanması Osman TİRYAKİ  

11.05.2016

11.10.2017

BAP

FBD 2016-930

Elma ve işlenmiş ürünlerinde chlorpyrifos ve indoxacarb kalıntılarının araştırılması

Osman TİRYAKİ

 Ezgi ÖZEL

11.05.2016

11.10.2017

 

BAP

FYL 2016-857

 

Çanakkale İli Domates Alanlarında Görülen Zararlı ve Yararlı Akar Türlerinin Belirlenmesi İsmail KASAP  

27.03.2008

27.03.2011

BAP

2008-53

Pas Akarı Aculops lycopersici (Massae)'nin Çanakkale İli Domates Alanlarında Popülasyon Gelişmesi ve Predatörlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

İsmail KASAP

 

 

BAP

2011/018

 

Çanakkale ili Domates Alanlarında Zararlı Kırmızı örümcek Tetranychus cinnabarinus Boisd.(Avari:Tetranychidae)'un Popülasyon Gelişmesi ve Predatörlerinin Belirlenmesi

İsmail KASAP

Berat KARAGÖZ

01.03.2009

01.03.2011

BAP

2009-31

Biberlerde kökboğazı yanıklığına sebep olan Phytophthora capsici' nin fungusitlere dayanıklı ırklarının araştırılması.

Figen MERT

 

01.10.2002

01.10.2004

BAP

2002/26

Çanakkale İli Buğday Alanlarındaki Kök ve Kökboğazı Hastalıklarının Yoğunluğunun ve Etmenlerinin Belirlenmesi

Figen MERT

 

27.03.2010

BAP

2008-54

Fusarium culmorum'un farklı buğday çeşitlerinde Zearalenone üretimi ve hastalık şiddetiyle korelasyonunun saptanması

Figen MERT

 

 

BAP

2011/053

Fusarium culmorum'un farklı buğday çeşitlerinde Zearalenone üretimi ve hastalık şiddetiyle korelasyonunun saptanması

Figen MERT

 

 

BAP

2011/053

Çanakkale'de sebze alanlarındaki kökur nematodu (Meloidogyne spp.) türlerinin belirlenmesi

Uğur GÖZEL

Ali ÖZPINAR

Burak POLAT

01.06.2005

01.06.2007

BAP - 2005/23

Çanakkale İli Elma Bahçelerindeki Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi ve Elma İç Kurdu'na (Cydia pomonella Linnaeus) (Lep:Tortricidae) Karşı Laboratuarda Etkinliklerinin Araştırılması

Uğur GÖZEL

Neziha BULUN

01.03.2009

01.03.2011

BAP

2009-133

Karasakız Üzüm Çeşidinde Farklı Uç Alma Seviyeleri Ve Bağ Küllemesi (Uncinula necator (Schw.) Burr.)'ne Karşı İlaçlama Programları Kombinasyonlarının Üzüm Ve Çubuk Verimi Ve Kalitesine Etkileri 

İsmet YILDIRIM

Alper DARDENİZ

01.10.2002

01.10.2004

BAP

2002/21

Çanakkale Yöresi Elma Bahçelerinde Karaleke Hastalığı Etmeni Venturia inaequalis in Bazı Fungisitlere Duyarlılıkları ve Alternatif Savaşım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar

İsmet YILDIRIM

 

01.03.2009

01.09.2010

BAP

2009-96

Troia Tarihi Milli Parkı ve Çevresindeki Kelebek Türlerinin Saptanması.

Hanife GENÇ

Burak POLAT

Damla ZOBAR

01.06.2005

01.06.2007

BAP - 2005/34

Ç.O.M. Ü. Kampüsündeki Lepidoptera takımına ait türlerin Saptanması.

Hanife GENÇ

Damla ZOBAR

01.06.2005

01.12.2006

BAP - 2005/33