Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü

Bölüm Etkinlikleri

Yapım Aşamasındadır.