Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü

Güney Marmara Bölgesi'nde Dünden Yarına Entegre Mücadele

Değerli Meslektaşlarım, Üreticiler, Uygulayıcılar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 27-28 Ağustos 2014 tarihinde ortaklaşa düzenlediği çalıştay ''Güney Marmara Bölgesi'nde Dünden Yarına Entegre Mücadele'' Çanakkale'de gerçekleştirilecektir. Düzenleme kurulu adına sizleri çalıştaya davet etmekten büyük şeref ve mutluluk duymaktayım.
 
Çalıştay Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Ahmet ULUDAĞ