Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü

Prof. Dr. Savaş KORKMAZ'ın projesine TUBİTAK desteği

Prof. Dr. Savaş KORKMAZ'ın projesine TUBİTAK desteği

  Prof. Dr. Savaş KORKMAZ'ın yürütücülüğünü yaptığı ve aynı zamanda Araş Gör. Ali KARANFİL'in doktora tez çalışması olan “Turunçgil Klorotik Cüceleşme ile İlişkili Virüsün (Citrus chlorotic Dwarf associated Virus; CCDaV) Etiolojisi ve Moleküler Karakterizasyonu'' isimli projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEP) tarafından, 1002 Hızlı Destek Programları kapsamında desteklenmeye değer görülmüştür. 

Proje ekibine başarılar dileriz.